Kool

KiVa

KiVa Mellistes

Melliste Algkool kuulub KiVa võrgustikku, millega on liitunud ligi 90 Eesti kooli.

KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. Selle teadus- ja tõenduspõhise programmi töötasid välja Turu Ülikooli teadlased ning praeguseks 50% kõikidest Soome üldhariduskoolidest rakendavad KiVa programmi. KiVa võrgustikku kuuluvate koolide kogemused on näidanud, et KiVa programmi tegevused aitavad kiusamist oluliselt vähendada ja õpetavad inimesi omavahel paremini suhtlema. KiVa programmi kasutatakse enam kui 20 riigis üle maailma ja huvi on jätkuvalt suur.

KiVa annab koolidele väga selged, konkreetsed ja toimivad juhised ja tööriistad, kuidas kiusamist ennetada ja vähendada ning kuidas toimida siis, kui sellised juhtumid esile kerkivad nii, et need leiaksid lahenduse.  Ennetustegevuse oluline osa on tunniplaanis sisalduvad KiVa-tunnid, milles tegeletakse õpilaste väärtushinnangute ja grupinormide kujundamisega selliseks, et kiusamine ei oleks laste endi poolt aktsepteeritud.

KiVa materjalide hulka kuulub ka internetist leitav miniõpik lapsevanematele, mis annab vanematele juhiseid, kuidas kiusamisest kodus rääkida ja kuidas reageerida näiteks siis, kui nende endi laps on kiusamises osalenud.