Meist

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2019/2020 õa

Tegevused

Aeg

Vastutaja

Kaasvastutaja

ÕN nr 1

Õppenõukogu sekretäri valimine

Kooli õppekava muudatuste arutelu

Klassitunnistuse vormi (1.kl, 3.kl) kinnitamine

31.okt

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed

ÕN nr 3

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Koolist välja arvatavate õpilaste nimekirja kinnitamine

3.juuni

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed

ÕN nr 4

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

15.juuni

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed

ÕN nr 5

Üldtööplaani kinnitamine 2020/21 õppeaastaks

28.august

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2019/2020 õa

 

Tegevused

Aeg

Vastutaja

Kaasvastutaja

ÕN nr 1

Õppenõukogu sekretäri valimine

Kooli õppekava muudatuste arutelu

Klassitunnistuse vormi (1.kl, 3.kl) kinnitamine

31.okt

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed

ÕN nr 3

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Koolist välja arvatavate õpilaste nimekirja kinnitamine

3.juuni

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed

ÕN nr 4

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

15.juuni

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed

ÕN nr 5

Üldtööplaani kinnitamine 2020/21 õppeaastaks

28.august

Õppenõukogu esimees

Õppenõukogu sekretär

Õppenõukogu liikmed