Meist

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2023/2024 õa

ÕN 

Päevakord:

Õppenõukogu sekretäri valimine

Õppekavale arvamuse andmine

 

ÕN nr 1   7.juuni

Päevakord:

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

 

ÕN nr 2   14.juuni

Päevakord:

Põhikooli lõputunnistuste väljandmine

 

ÕN nr 3    18. juuni

Päevakord:

Õppeaasta 2023/24 analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 4   30. august

Üldtööplaani kinnitamine 2024/25 õppeaastaks

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2023/2024 õa

ÕN 

Päevakord:

Õppenõukogu sekretäri valimine

Õppekavale arvamuse andmine

 

ÕN nr 1   7.juuni

Päevakord:

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

 

ÕN nr 2   14.juuni

Päevakord:

Põhikooli lõputunnistuste väljandmine

 

ÕN nr 3    18. juuni

Päevakord:

Õppeaasta 2023/24 analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 4   30. august

Üldtööplaani kinnitamine 2024/25 õppeaastaks