Meist

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2020/2021 õa

ÕN nr 1      3.dets

Õppenõukogu sekretäri valimine

Põhikooli õppekava arutelu

Põhikooli põhimääruse arutelu

 

ÕN nr 2    8.juuni

Sisehindamise tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine

Õpilaste üleviimisest järgmisse klass

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Koolist välja arvatavate õpilaste nimekirja kinnitamine

 

ÕN nr 3   18.juuni

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 4    30.august

Üldtööplaani kinnitamine 2021/22 õppeaastaks

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2020/2021 õa

ÕN nr 1      3.dets

Õppenõukogu sekretäri valimine

Põhikooli õppekava arutelu

Põhikooli põhimääruse arutelu

 

ÕN nr 2    8.juuni

Sisehindamise tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine

Õpilaste üleviimisest järgmisse klass

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Koolist välja arvatavate õpilaste nimekirja kinnitamine

 

ÕN nr 3   18.juuni

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

 

ÕN nr 4    30.august

Üldtööplaani kinnitamine 2021/22 õppeaastaks