Meist

Põhiväärtused


MOTO
Mängime mõnuga, õpime himuga, töötame tõhusalt.
 
MISSIOON
Melliste Algkool Lasteaia missioon on laste mitmekülgne arendamine läbi mängu, paindliku õppesüsteemi ning huvitegevuse lapsesõbralikus kasvu- ja õppekeskkonnas koostöös peredega.
 
VISIOON
Melliste Algkool-Lasteaed on kaasaja nõuetele vastav, areneva õpi- ja kasvukeskkonnaga kool-lasteaed, kus lapsed saavad loovalt tegutsedes maailma avastada.
 
PÕHIVÄÄRTUSED
Teadmistehimuline, vastustundlik, viisakas, tervislike eluviisidega heatahtlik ja koostöövalmis inimene, kes austab perekonda, kodumaad, emakeelt ja traditsioone.
 
Melliste Algkool-Lasteaeda iseloomustavad kodukoha lähedus, lapsekesksus, üksteisega arvestamine, hea õppekvaliteet, väljakujunenud traditsioonid, ühistegemised, MALi ümbritsev looduskeskkond, märkimisväärsed sportimistingimused, turvalisus, omanäolisus, lapsest lähtuv alusharidus.

MALi vapiloomaks on orav.

MOTO
Mängime mõnuga, õpime himuga, töötame tõhusalt.
 
MISSIOON
Melliste Algkool Lasteaia missioon on laste mitmekülgne arendamine läbi mängu, paindliku õppesüsteemi ning huvitegevuse lapsesõbralikus kasvu- ja õppekeskkonnas koostöös peredega.
 
VISIOON
Melliste Algkool-Lasteaed on kaasaja nõuetele vastav, areneva õpi- ja kasvukeskkonnaga kool-lasteaed, kus lapsed saavad loovalt tegutsedes maailma avastada.
 
PÕHIVÄÄRTUSED
Teadmistehimuline, vastustundlik, viisakas, tervislike eluviisidega heatahtlik ja koostöövalmis inimene, kes austab perekonda, kodumaad, emakeelt ja traditsioone.
 


Melliste Algkool-Lasteaeda iseloomustavad kodukoha lähedus, lapsekesksus, üksteisega arvestamine, hea õppekvaliteet, väljakujunenud traditsioonid, ühistegemised, MALi ümbritsev looduskeskkond, märkimisväärsed sportimistingimused, turvalisus, omanäolisus, lapsest lähtuv alusharidus.

MALi vapiloomaks on orav.