Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid kool


Lisaks e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlusele esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem koolile hiljemalt 30. august alljärgnevad dokumendid:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) kui taotluse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) õpilase foto 3x4 cm;
5) esimesse klassi sisseastumisel esitab lapsevanem lasteasutusest väljastatud koolivalmiduskaardi;
6) ühest koolist teise üleminekul läbitud õpinguid tõendav dokument (õpilasraamatust väljavõte, klassitunnistus, hinneteleht).
 

Lisaks e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlusele esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem koolile hiljemalt 30. august alljärgnevad dokumendid:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) kui taotluse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) õpilase foto 3x4 cm;
5) esimesse klassi sisseastumisel esitab lapsevanem lasteasutusest väljastatud koolivalmiduskaardi;
6) ühest koolist teise üleminekul läbitud õpinguid tõendav dokument (õpilasraamatust väljavõte, klassitunnistus, hinneteleht).