Kool

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

 valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel),  või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

valikeksam vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;

valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Kehtiva määruse terviktekst on kättesaadav Riigi Teataja lehelt, põhikooli lõpueksamitega seonduvad infomaterjalid leiate Harno kodulehelt

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

 valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel),  või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

valikeksam vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;

valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Kehtiva määruse terviktekst on kättesaadav Riigi Teataja lehelt, põhikooli lõpueksamitega seonduvad infomaterjalid leiate Harno kodulehelt