Kool

KiVa

Kiusamisjuhtumi lahendamine ja algatamine

Kiusamisjuhtumi lahendamise astmed 

1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks (Lapsevanemaid teavitatakse juhtumist pärast 1. vestluse toimumist lastega. Lastele antakse esmalt võimalus ise olukord lahendada.)

2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga

3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures

4. aste – juhtumi lahendamisesse kaasatakse kohalik omavalitsus

5. aste – juhtumi üle andmine politseile

 

Kiusamisjuhtumi võib algatada õpilane, lapsevanem või õpetaja

Kiusamisjuhtumi algatamiseks vajuta siia.