Dokumendid

Päevakavad

Lasteaed

LASTEAIA PÄEVAKAVA (Kinnitatud 05.09.2023 kk nr 1-5/2)

Liitrühma päevakava

7.00–8.00 Valverühmad

7.00–8.30 Laste vastuvõtt, vabategevused

8.30–9.00 Hommikusöök

9.00–12.00 Hommikuring, õppetegevused, õues viibimine

12.00–12.15 Õuest tuppatulek, ettevalmistus lõunasöögiks

12.15–12.45 Lõunasöök

12.45–15.00 Unejutt, puhketund

15.00–16.00 Laste vabategevused, individuaalne tegevus lastega, huviringid

16.00–16.30 Õhtuoode

16.20–18.20 Laste vabategevused, huviringid, individuaalne tegevus lastega, õues viibimine, laste kojuminek

17.15–18.20 Valverühm

18.20–18.30 Valverühma korrastamine, lasteaia sulgemine

 

Sõimerühma päevakava

7.00–8.30 Laste vastuvõtt, vabategevused

8.30–9.00 Hommikusöök

9.00–11.45 Hommikuring, õppetegevused, õues viibimine

11.45–12.00 Õuest tuppatulek, ettevalmistus lõunasöögiks

12.00–12.30 Lõunasöök

12.30–15.00 Unejutt, puhketund

15.00–16.00 Laste vabategevused, individuaalne tegevus lastega

16.00–16.30 Õhtuoode

16.20–18.20 Laste vabategevused, individuaalne tegevus lastega, õues viibimine, laste kojuminek

17.15–18.20 Valverühm

18.20–18.30 Valverühma korrastamine, lasteaia sulgemine