Uudised

Õppetöö korraldus alates 15.märtsist 12. märts info


Head õpilased, vanemad!

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ja Kastre valla kriisikomisjoni otsusest kehtestatakse alates neljapäevast, 11.03-11.04.2021. täiendavad piirangud:

Alates neljapäevast, 11.märtsist jäävad klassid distantsõppele.

Kontaktõppes jätkavad õpiabi vajavad õpilased. Info kooli kutsutud õpilastest klassijuhatajatelt.

Erandkorras kutsume alates 15.märtsist õpilasi kooli klasside kaupa, et tagada õpitulemuste ja õppekavapõhiste eesmärkide saavutamine, samuti vajaduspõhine õpiabi mahajäämuse vältimiseks ja individuaalseks konsultatsiooniks põhiainetes. Õpilased kutsume kooli hajutatult vastavalt graafikule ja ajutisele tunniplaanile 1 kord nädalas. Graafiku ja ajutise tunniplaani edastame hiljemalt reedel eKooli kaudu. Kui lapsevanem ei soovi kontaktset õpiabi, siis pakutakse õpilasele alternatiivne tugi distantsilt.

NB! Antud meedet on võimalik läbi viia ainult nii kaua kuni Kastre valla haigusnäitaja püsib alla 700 (100 000 inimese kohta).

Koolipäev kontaktõppes kestab 8.15-13.00.

Koolibussi graafiku võimalikest muutustest anname teada. Bussis soovitame ka õpilastel kanda maski. Buss orienteeruvalt 13.30.

Õpilastele on võimalik tellida toidupakk lõunatoidu eest. Toidupaki soovist anda teada direktorile (direktor@melliste.ee või 53470468) 11. märtsiks hiljemalt 10.00. Pakid väljastame teisipäeval alates 12.00. Toidupakkide tegemisel on arvestatud kahe nädala toidupäevi (arvestus algab nädalast 15.03).

Samuti palume võtta ühendust kui distantsõppeks vajab õpilane koolist arvutit.

Kooli tuleb ainult terve õpilane ja töötaja. Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468). Kes on olnud lähikontaktis Covid positiivsega peab jääma eneseisolatsiooni. Kui pereliige või õpilane ise (töötaja või tema pereliige) on saadetud testimisele, siis on keelatud kooli tulla enne tulemuse teada saamist.

 

Head õpilased, vanemad!

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ja Kastre valla kriisikomisjoni otsusest kehtestatakse alates neljapäevast, 11.03-11.04.2021. täiendavad piirangud:

Alates neljapäevast, 11.märtsist jäävad klassid distantsõppele.

Kontaktõppes jätkavad õpiabi vajavad õpilased. Info kooli kutsutud õpilastest klassijuhatajatelt.

Erandkorras kutsume alates 15.märtsist õpilasi kooli klasside kaupa, et tagada õpitulemuste ja õppekavapõhiste eesmärkide saavutamine, samuti vajaduspõhine õpiabi mahajäämuse vältimiseks ja individuaalseks konsultatsiooniks põhiainetes. Õpilased kutsume kooli hajutatult vastavalt graafikule ja ajutisele tunniplaanile 1 kord nädalas. Graafiku ja ajutise tunniplaani edastame hiljemalt reedel eKooli kaudu. Kui lapsevanem ei soovi kontaktset õpiabi, siis pakutakse õpilasele alternatiivne tugi distantsilt.

NB! Antud meedet on võimalik läbi viia ainult nii kaua kuni Kastre valla haigusnäitaja püsib alla 700 (100 000 inimese kohta).

Koolipäev kontaktõppes kestab 8.15-13.00.

Koolibussi graafiku võimalikest muutustest anname teada. Bussis soovitame ka õpilastel kanda maski. Buss orienteeruvalt 13.30.

Õpilastele on võimalik tellida toidupakk lõunatoidu eest. Toidupaki soovist anda teada direktorile (direktor@melliste.ee või 53470468) 11. märtsiks hiljemalt 10.00. Pakid väljastame teisipäeval alates 12.00. Toidupakkide tegemisel on arvestatud kahe nädala toidupäevi (arvestus algab nädalast 15.03).

Samuti palume võtta ühendust kui distantsõppeks vajab õpilane koolist arvutit.

Kooli tuleb ainult terve õpilane ja töötaja. Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468). Kes on olnud lähikontaktis Covid positiivsega peab jääma eneseisolatsiooni. Kui pereliige või õpilane ise (töötaja või tema pereliige) on saadetud testimisele, siis on keelatud kooli tulla enne tulemuse teada saamist.