Uudised

Nutikas kevade algus Ahja, Melliste ja Luunja koolides. 30. märts info


Esimesel märtsil toimus Klass+ Nutika Digipöörde projekti viimane õpetajatele suunatud seadmete koolituspäev. Koolituspäev viidi läbi Melliste Koolis, kus osalejad said koolitaja Raili Rooba töötubades põhjalikumalt tutvuda SportIdent orienteerumise vahenditele raja loomisega PurplePen keskkonnas. Koolitaja Ringa Rootemani töötubades tutvustati neile keerukamaid võimalusi Sphero RVR roboti õppetegevustesse lõimimisel. Peale töötubasid arutati, kuidas projekti vahendeid edaspidigi koolide vahel ringliikluses hoia ja otsustati jätkata juba toimiva laenutussüsteemiga. Muudatusega, et alates uuest õppeaastast vahetatakse koolide vahel projekti vahendeid trimestri lõppedes, et nii Ahja, Luunja kui Melliste kooli õpilased saaksid õppeaasta jooksul kõiki vahendeid kasutada.

Luunja Keskkooli nutiõpilased katsetasid märtsis droonide lennutamist ja uurisid TTS digitaalseid mikroskoope kasutades erinevaid objekte. Näiteks said õpilased teada, missugune näeb välja taimeleht suurendatult. Uued digivahendid tekitavad õpilastes siiani elevust.

Ahja koolis oli märtsikuu seni käesoleva aasta kõige aktiivsem periood nutiõpilastega, kus viidi läbi erinevaid tegevusi projekti vahenditega. Aktiivselt kasutati nii SportIdent orienteerumisvahendeid kui ka virtuaalreaalsus (VR) prille ning tegeldi ka 3D modelleerimise töödega ja  3D printimisega. Ahja Koolis toimus märtsis ka Tuglase 137.ap. loomekonkurss, kus üks tegevus viidi läbi ka SportIdent orienteerumisvahendiga, kus osalejad said läbida orienteerumis- ja nuputusülesandeid. VR prille on peamiselt lõimitud informaatika tundides Google Drive keskkonnaga. Läbi nende vahendite püütakse keerulisemaid ja keskendumist nõudvaid kirjutamisülesandeid/tegevusi õpilastele huvitavamaks ja meeldejäävamaks teha. 3D modelleerimises ja printimises ollakse veel nö õppimisfaasis, kuid eesmärk on ühel hetkel lasta õpilastel iseseisvalt luua mõningaid innovaatilisi lahendusi. Nii arendatakse õpilaste seas ettevõtlikkust, mis on ka Ahja kooli üheks põhiväärtuseks.

Melliste Kooli nutiõpilased jätkasid märtsis Sphero RVR robotitega ning katsetasid roboti erinevaid programmeerimise funktsioone. Õpilased programmeerisid roboti läbima laste endi joonistatud radu (Draw funktsioon) ning lihtsamate Blocks funktsioonidega katsetati erinevat sõidukiirust ning roboti liikumise aega sekundites. Mellistes pakub õpilastele jätkuvalt suurt huvi 3D temaatika ning sellest lähtuvalt prooviti abivahenditega (üllatusmunade topsid) 3D pliiatsite abil luua erinevaid ümaraid vorme.

Järgmiseks on plaanis alustada kevadise kolme kooli nutiõpilaste orienteerumisürituse korraldustegevustega. Aprillis kuulutatakse välja Klass+ Nutika Digipöörde projekti digitaalse õppevara loomise konkurss. Sinna on oodatud projekti abil soetatud digivahenditega lõimitud õppematerjalid, mis on õpetajate endi loodud.

Päikeselist kevade algust soovides!

Esimesel märtsil toimus Klass+ Nutika Digipöörde projekti viimane õpetajatele suunatud seadmete koolituspäev. Koolituspäev viidi läbi Melliste Koolis, kus osalejad said koolitaja Raili Rooba töötubades põhjalikumalt tutvuda SportIdent orienteerumise vahenditele raja loomisega PurplePen keskkonnas. Koolitaja Ringa Rootemani töötubades tutvustati neile keerukamaid võimalusi Sphero RVR roboti õppetegevustesse lõimimisel. Peale töötubasid arutati, kuidas projekti vahendeid edaspidigi koolide vahel ringliikluses hoia ja otsustati jätkata juba toimiva laenutussüsteemiga. Muudatusega, et alates uuest õppeaastast vahetatakse koolide vahel projekti vahendeid trimestri lõppedes, et nii Ahja, Luunja kui Melliste kooli õpilased saaksid õppeaasta jooksul kõiki vahendeid kasutada.

Luunja Keskkooli nutiõpilased katsetasid märtsis droonide lennutamist ja uurisid TTS digitaalseid mikroskoope kasutades erinevaid objekte. Näiteks said õpilased teada, missugune näeb välja taimeleht suurendatult. Uued digivahendid tekitavad õpilastes siiani elevust.

Ahja koolis oli märtsikuu seni käesoleva aasta kõige aktiivsem periood nutiõpilastega, kus viidi läbi erinevaid tegevusi projekti vahenditega. Aktiivselt kasutati nii SportIdent orienteerumisvahendeid kui ka virtuaalreaalsus (VR) prille ning tegeldi ka 3D modelleerimise töödega ja  3D printimisega. Ahja Koolis toimus märtsis ka Tuglase 137.ap. loomekonkurss, kus üks tegevus viidi läbi ka SportIdent orienteerumisvahendiga, kus osalejad said läbida orienteerumis- ja nuputusülesandeid. VR prille on peamiselt lõimitud informaatika tundides Google Drive keskkonnaga. Läbi nende vahendite püütakse keerulisemaid ja keskendumist nõudvaid kirjutamisülesandeid/tegevusi õpilastele huvitavamaks ja meeldejäävamaks teha. 3D modelleerimises ja printimises ollakse veel nö õppimisfaasis, kuid eesmärk on ühel hetkel lasta õpilastel iseseisvalt luua mõningaid innovaatilisi lahendusi. Nii arendatakse õpilaste seas ettevõtlikkust, mis on ka Ahja kooli üheks põhiväärtuseks.

Melliste Kooli nutiõpilased jätkasid märtsis Sphero RVR robotitega ning katsetasid roboti erinevaid programmeerimise funktsioone. Õpilased programmeerisid roboti läbima laste endi joonistatud radu (Draw funktsioon) ning lihtsamate Blocks funktsioonidega katsetati erinevat sõidukiirust ning roboti liikumise aega sekundites. Mellistes pakub õpilastele jätkuvalt suurt huvi 3D temaatika ning sellest lähtuvalt prooviti abivahenditega (üllatusmunade topsid) 3D pliiatsite abil luua erinevaid ümaraid vorme.

Järgmiseks on plaanis alustada kevadise kolme kooli nutiõpilaste orienteerumisürituse korraldustegevustega. Aprillis kuulutatakse välja Klass+ Nutika Digipöörde projekti digitaalse õppevara loomise konkurss. Sinna on oodatud projekti abil soetatud digivahenditega lõimitud õppematerjalid, mis on õpetajate endi loodud.

Päikeselist kevade algust soovides!