Uudised

Nutikaks juba aasta alguses. 26. jaanuar info


Jaanuari kuu alguses, kui õpilased veel puhkasid, siis meie kolme kooli õpetajad täiendasid nutikalt enda teadmisi Euroopa Sotsiaalfondi toel korraldatud Klass+ projekti Nutikas digipööre seitsmendal seadmete koolituspäeval.

Seekordne koolitus toimus Friedebert Tuglase nimelises Ahja koolis. Koolituspäeva alguses viis Ahja kooli õpetaja Rainer Lanemann läbi Tello Edu droonide koolituse. Edasi toimusid paralleelselt interaktiivse tahvli mudeli: TK-Team UHD Puuteekraani 86´ koolituse töötuba, mille viis läbi koolitaja Meelis Sulg ning dokumendikaamera ja 3D pliiatsi töötuba, mille viis läbi Melliste kooli õpetaja Pille Saan. Peale kosutavat lõunasööki jagasid projekti koolide koordinaatorid enda kogemusi kolme seadme kasutamise võimalustest õppetegevustes. Melliste kooli koordinaator Annika Apuhtin tutvustas Tello Edu drooni lõimimise võimalusi matemaatika ja inglise keeel tundidesse. Luunja kooli koordinaator Ellise Kass jagas oma kogemusi SportIdent orienteerumisvahendiga ning tutvustas kuidas PurplePen keskkonnas vahendile orienteerumiskaarti luua. Ahja kooli koordinaator Rainer Lanemann näitas kuidas õppetegevustes võiks kasutada 3D printimist ja Cura tarkvara  keskkonda.

Melliste Koolis oli jaanuari kuu tegude ja digivahendite rohke. Toimus robomatemaatika nädal, kus kõik klassid said erinevates ainetundides kasutada virtuaalreaalsus prille, 3D pliiatseid, droone, SportIdenti ja erinevaid roboteid (ozobotid, Blue-Botid, Sphero RVR, Sphero Bolt jm). Näiteks, keemia tunnis tasakaalustati läbi virtuaalreaalsus prillide reaktsioonivõrrandeid, vene keele tunnis õpiti 3D pliiatsite abil värve ja esemeid. Nutiõpilased õppisid klassides olevaid nutitahvleid, VR prille ja 3D pliiatseid kasutama ning nendega esinevaid lihtsamaid probleeme lahendama.

Luunja nutiõpilastel möödus jaanuarikuu meeleolukalt. Õpiti 3D printimisega seotud tarkvara ning uudistati droone. Õigepea plaanitakse jõuda ka juba droonide lennutamise tundideni. Õpilased ei jõua ära oodata, et saaksid oma põnevad ideed juba ellu viia.

Jaanuari kuu alguses, kui õpilased veel puhkasid, siis meie kolme kooli õpetajad täiendasid nutikalt enda teadmisi Euroopa Sotsiaalfondi toel korraldatud Klass+ projekti Nutikas digipööre seitsmendal seadmete koolituspäeval.

Seekordne koolitus toimus Friedebert Tuglase nimelises Ahja koolis. Koolituspäeva alguses viis Ahja kooli õpetaja Rainer Lanemann läbi Tello Edu droonide koolituse. Edasi toimusid paralleelselt interaktiivse tahvli mudeli: TK-Team UHD Puuteekraani 86´ koolituse töötuba, mille viis läbi koolitaja Meelis Sulg ning dokumendikaamera ja 3D pliiatsi töötuba, mille viis läbi Melliste kooli õpetaja Pille Saan. Peale kosutavat lõunasööki jagasid projekti koolide koordinaatorid enda kogemusi kolme seadme kasutamise võimalustest õppetegevustes. Melliste kooli koordinaator Annika Apuhtin tutvustas Tello Edu drooni lõimimise võimalusi matemaatika ja inglise keeel tundidesse. Luunja kooli koordinaator Ellise Kass jagas oma kogemusi SportIdent orienteerumisvahendiga ning tutvustas kuidas PurplePen keskkonnas vahendile orienteerumiskaarti luua. Ahja kooli koordinaator Rainer Lanemann näitas kuidas õppetegevustes võiks kasutada 3D printimist ja Cura tarkvara  keskkonda.

Melliste Koolis oli jaanuari kuu tegude ja digivahendite rohke. Toimus robomatemaatika nädal, kus kõik klassid said erinevates ainetundides kasutada virtuaalreaalsus prille, 3D pliiatseid, droone, SportIdenti ja erinevaid roboteid (ozobotid, Blue-Botid, Sphero RVR, Sphero Bolt jm). Näiteks, keemia tunnis tasakaalustati läbi virtuaalreaalsus prillide reaktsioonivõrrandeid, vene keele tunnis õpiti 3D pliiatsite abil värve ja esemeid. Nutiõpilased õppisid klassides olevaid nutitahvleid, VR prille ja 3D pliiatseid kasutama ning nendega esinevaid lihtsamaid probleeme lahendama.

Luunja nutiõpilastel möödus jaanuarikuu meeleolukalt. Õpiti 3D printimisega seotud tarkvara ning uudistati droone. Õigepea plaanitakse jõuda ka juba droonide lennutamise tundideni. Õpilased ei jõua ära oodata, et saaksid oma põnevad ideed juba ellu viia.