Uudised

Melliste Kool kuulutab välja vabad ametikohad 2024-25 õppeaastaks 22. aprill info


matemaatikaõpetaja II ja III kooliaste
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 5.-9.kl
füüsika õpetaja 8.-9.kl
bioloogia õpetaja 7.-9.kl
vene keele õpetaja 6.-9.kl,
saksa keele õpetaja 6.-7.kl
kunstiõpetuse õpetaja 5.-9.kl
tehnoloogiaõpetuse õpetaja 5.-9.kl
klassiõpetaja 1.kl
kehaline kasvatus 0,5 ametikohta
logopeed
eripedagoog

Dokumendid (avaldus, cv, kvalifikatsiooni tõendavate dok koopiad) palume esitada e-posti
aadressil info@melliste.ee hiljemalt 15.mai 2024.
Täpsem info tel 53470468

matemaatikaõpetaja II ja III kooliaste
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 5.-9.kl
füüsika õpetaja 8.-9.kl
bioloogia õpetaja 7.-9.kl
vene keele õpetaja 6.-9.kl,
saksa keele õpetaja 6.-7.kl
kunstiõpetuse õpetaja 5.-9.kl
tehnoloogiaõpetuse õpetaja 5.-9.kl
klassiõpetaja 1.kl
kehaline kasvatus 0,5 ametikohta
logopeed
eripedagoog

Dokumendid (avaldus, cv, kvalifikatsiooni tõendavate dok koopiad) palume esitada e-posti
aadressil info@melliste.ee hiljemalt 15.mai 2024.
Täpsem info tel 53470468