Uudised

Korraldused alates 14.12.2020 11. detsember info


Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 10.12.20 otsusest ja Kastre Vallavalitsuse istungil vastuvõetud otsustest 10.12.20.:

 

Õppetöö koolis toimub 14.-22.12.20. distantsõppena, vajadusel rakendatakse osalist kontaktõpet. Õppetööd puudutav info on eKoolis.

Lasteaed on avatud. Töötab neli rühma. Põhjendatud vajadusel võime rühmi liita.

Keelatud on kõik koolide ja lasteaedade väljasõidud, ekskursioonid, muuseumide, teatrite külastused jms.

 

Alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) spordihoone kasutamine:

Siseruumides on spordi tegemine lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga (1+1) ja samal ajal ei tohi ruumi kasutada teised individuaaltegevuse või treeningu läbiviijad.

Välistingimustes on lubatud, kui tagatud on osalejate arv rühmas kuni 10 inimest, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist.

 

Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 10.12.20 otsusest ja Kastre Vallavalitsuse istungil vastuvõetud otsustest 10.12.20.:

 

Õppetöö koolis toimub 14.-22.12.20. distantsõppena, vajadusel rakendatakse osalist kontaktõpet. Õppetööd puudutav info on eKoolis.

Lasteaed on avatud. Töötab neli rühma. Põhjendatud vajadusel võime rühmi liita.

Keelatud on kõik koolide ja lasteaedade väljasõidud, ekskursioonid, muuseumide, teatrite külastused jms.

 

Alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) spordihoone kasutamine:

Siseruumides on spordi tegemine lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga (1+1) ja samal ajal ei tohi ruumi kasutada teised individuaaltegevuse või treeningu läbiviijad.

Välistingimustes on lubatud, kui tagatud on osalejate arv rühmas kuni 10 inimest, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist.

 

Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.