Uudised

Kaitse ennast ja teisi! 31. august info


Kaitseme ennast ja teisi!

Covid-19 on jätkuvalt meie ümbruskonnas olemas. Olgem tähelepanelikud, jälgime distantsi ja järgime hügieenireegleid ehk hoolime nii enda kui ka teiste tervisest.

Koroona leviku vältimiseks palume õpilastel, lapsevanematel ja töötajatel järgida terviseameti ning haridus- ja teadusministeeriumi soovitusi,

Terviseameti kinnitusel on kõige efektiivsem meede nakatumise vältimiseks korralik kätepesu, distantsi hoidmine, ruumide tuulutamine ja võimalikult vähe viibida kinnises ruumis.

 

MEIE KOOLIS:

Alustame õppeaastat tavapäraselt, püüame olla kontaktõppes võimalikult kaua.

Lapsevanematel ja teistel mitte kooli personali hulka kuuluvatel isikutel viibida kooli territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Hingamisteede haiguse tunnustega (köha, nohu, valulik või kraapiv tunne kurgus, palavik, nõrkustunne) laps ei tule kooli. Haigustunnustega õpilastele võimaldatakse distantsõpe.

Peseme käsi vee ja seebiga. Desinfitseerime käed, kui kätepesu ei ole võimalik.

Avame vahetundideks aknad ja tuulutame klassiruumid.

Koolipäeval viibime võimalikult palju õues – õppetegevustes, vahetundides ja pikapäevarühmas.

Õpilasüritusi kavandatakse väiksemates gruppides või hajutatult.

Vajadusel rakendatakse koolis/klassis distantsõpet täielikult või osaliselt.

Õpilastel, kes soovivad koolis kanda maski, peab olema mask endal kaasas.

Kui õpilasel ilmnevad haigustunnused koolipäeva jooksul, siis ta isoleeritakse teistest ja võetakse ühendust lapsevanemaga.

Haigustunnustega koju jäänud õpilase vanem või haigestunud koolitöötaja peab võtma ühendust perearstiga.

Inimene, kes on suunatud testimisele, ei tohi kooli tulla kuni testitulemuse teadasaamiseni.

Kui test on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla peale tervenemist.

Kui test on positiivne, tuleb jääda 14 päevaks isolatsiooni. Õpetajad ja lapsevanemad saavad sel juhul võtta töövõimetuslehe. Terviseamet teeb kindlaks positiivse testitulemuse andnud isiku lähikontaktsed.

Viirusesse nakatumise korral tuleb õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468).

Kui klassis on tuvastatud viirusesse haigestumine, suunatakse haigestunuga kokku puutunud klassikaaslased kaheks nädalaks distantsõppele.

Õpilane või kooli töötaja, kes on olnud lähikontaktis (kauem kui 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit) COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja ka laps ei tule kooli.

Kergema haiguse või eneseisolatsiooniga jätkab õpilane kodus õppetööga.

Riskirühma kuuluva õpilase (kaasuvad haigused, nõrk immuunsüsteem jms) distantsõppele jäämise otsustavad lapsevanem ja kool ühiselt.

Soovitame välisreisidele mitte minna. Riskipiirkondadest naasnutel tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Haridus- ja teadusministeeriumist suuniste kohaselt kaalub terviseamet kooli sulgemise vajadust juhul, kui rohkem kui 10% õpilastest on tuvastatud COVID-19. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Kooli sulgemise otsustavad terviseamet ja kooli pidaja.

 

MEIE LASTEAIAS:

Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja teda toob terve lapsevanem.

Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Haigustunnustega lapsed (eriti köha, nohu, valus või kraapiv tunne kurgus) peavad jääma koju.

Haigustunnustega koju jäetud lapse vanem peab võtma ühendust perearstiga.

Inimene, kes on suunatud testimisele, ei tohi lasteaeda tulla kuni testitulemuse teadasaamiseni.

Kui test on negatiivne, on kõik hästi ja lasteaeda võib tulla peale tervenemist.

Kui test on positiivne, tuleb jääda 14 päevaks isolatsiooni. Õpetajad ja lapsevanemad saavad sel juhul võtta töövõimetuslehe. Terviseamet teeb kindlaks positiivse testitulemuse andnud isiku lähikontaktsed.

Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse vanemal või tema seaduslikul esindajal ning lasteaia töötajal teavitada direktor Aile Kilgit (tel 53470468).

Lasteaia laps või töötaja, kes on olnud lähikontaktis (kauem kui 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit) COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja ei too ka last lasteaeda.

Peseme käsi vee ja seebiga. Desinfitseerime käed, kui kätepesu ei ole võimalik.

Võimalikult palju õppetegevusi korraldame õues.

Ühisüritused kavandame rühmasiseselt või väikestesse gruppidesse hajutatult.

Avame aknad ja tuulutame rühmaruume.

Lapsel on lasteaias kaasas isiklik, nimega tähistatud, veepudel.

Laps võib kodust kaasa võtta kaisulooma lõunauinaku jaoks.

Soovitame välisreisidele mitte minna. Riskipiirkondadest naasnutel tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.

 

TÄIENDAV INFO JA ABI:

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon 1247

Perearsti nõuandetelefon 1220

Lasteabi telefon 116 111, laste ja noorte murede korral.

Rajaleidja nõuandetelefonil 735 0700.

 

Kaitseme ennast ja teisi!

Covid-19 on jätkuvalt meie ümbruskonnas olemas. Olgem tähelepanelikud, jälgime distantsi ja järgime hügieenireegleid ehk hoolime nii enda kui ka teiste tervisest.

Koroona leviku vältimiseks palume õpilastel, lapsevanematel ja töötajatel järgida terviseameti ning haridus- ja teadusministeeriumi soovitusi,

Terviseameti kinnitusel on kõige efektiivsem meede nakatumise vältimiseks korralik kätepesu, distantsi hoidmine, ruumide tuulutamine ja võimalikult vähe viibida kinnises ruumis.

 

MEIE KOOLIS:

Alustame õppeaastat tavapäraselt, püüame olla kontaktõppes võimalikult kaua.

Lapsevanematel ja teistel mitte kooli personali hulka kuuluvatel isikutel viibida kooli territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Hingamisteede haiguse tunnustega (köha, nohu, valulik või kraapiv tunne kurgus, palavik, nõrkustunne) laps ei tule kooli. Haigustunnustega õpilastele võimaldatakse distantsõpe.

Peseme käsi vee ja seebiga. Desinfitseerime käed, kui kätepesu ei ole võimalik.

Avame vahetundideks aknad ja tuulutame klassiruumid.

Koolipäeval viibime võimalikult palju õues – õppetegevustes, vahetundides ja pikapäevarühmas.

Õpilasüritusi kavandatakse väiksemates gruppides või hajutatult.

Vajadusel rakendatakse koolis/klassis distantsõpet täielikult või osaliselt.

Õpilastel, kes soovivad koolis kanda maski, peab olema mask endal kaasas.

Kui õpilasel ilmnevad haigustunnused koolipäeva jooksul, siis ta isoleeritakse teistest ja võetakse ühendust lapsevanemaga.

Haigustunnustega koju jäänud õpilase vanem või haigestunud koolitöötaja peab võtma ühendust perearstiga.

Inimene, kes on suunatud testimisele, ei tohi kooli tulla kuni testitulemuse teadasaamiseni.

Kui test on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla peale tervenemist.

Kui test on positiivne, tuleb jääda 14 päevaks isolatsiooni. Õpetajad ja lapsevanemad saavad sel juhul võtta töövõimetuslehe. Terviseamet teeb kindlaks positiivse testitulemuse andnud isiku lähikontaktsed.

Viirusesse nakatumise korral tuleb õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Aile Kilgit (tel 53470468).

Kui klassis on tuvastatud viirusesse haigestumine, suunatakse haigestunuga kokku puutunud klassikaaslased kaheks nädalaks distantsõppele.

Õpilane või kooli töötaja, kes on olnud lähikontaktis (kauem kui 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit) COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja ka laps ei tule kooli.

Kergema haiguse või eneseisolatsiooniga jätkab õpilane kodus õppetööga.

Riskirühma kuuluva õpilase (kaasuvad haigused, nõrk immuunsüsteem jms) distantsõppele jäämise otsustavad lapsevanem ja kool ühiselt.

Soovitame välisreisidele mitte minna. Riskipiirkondadest naasnutel tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Haridus- ja teadusministeeriumist suuniste kohaselt kaalub terviseamet kooli sulgemise vajadust juhul, kui rohkem kui 10% õpilastest on tuvastatud COVID-19. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Kooli sulgemise otsustavad terviseamet ja kooli pidaja.

 

MEIE LASTEAIAS:

Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja teda toob terve lapsevanem.

Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Haigustunnustega lapsed (eriti köha, nohu, valus või kraapiv tunne kurgus) peavad jääma koju.

Haigustunnustega koju jäetud lapse vanem peab võtma ühendust perearstiga.

Inimene, kes on suunatud testimisele, ei tohi lasteaeda tulla kuni testitulemuse teadasaamiseni.

Kui test on negatiivne, on kõik hästi ja lasteaeda võib tulla peale tervenemist.

Kui test on positiivne, tuleb jääda 14 päevaks isolatsiooni. Õpetajad ja lapsevanemad saavad sel juhul võtta töövõimetuslehe. Terviseamet teeb kindlaks positiivse testitulemuse andnud isiku lähikontaktsed.

Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse vanemal või tema seaduslikul esindajal ning lasteaia töötajal teavitada direktor Aile Kilgit (tel 53470468).

Lasteaia laps või töötaja, kes on olnud lähikontaktis (kauem kui 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit) COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja ei too ka last lasteaeda.

Peseme käsi vee ja seebiga. Desinfitseerime käed, kui kätepesu ei ole võimalik.

Võimalikult palju õppetegevusi korraldame õues.

Ühisüritused kavandame rühmasiseselt või väikestesse gruppidesse hajutatult.

Avame aknad ja tuulutame rühmaruume.

Lapsel on lasteaias kaasas isiklik, nimega tähistatud, veepudel.

Laps võib kodust kaasa võtta kaisulooma lõunauinaku jaoks.

Soovitame välisreisidele mitte minna. Riskipiirkondadest naasnutel tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.

 

TÄIENDAV INFO JA ABI:

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon 1247

Perearsti nõuandetelefon 1220

Lasteabi telefon 116 111, laste ja noorte murede korral.

Rajaleidja nõuandetelefonil 735 0700.