Uudised

Huvitegevuse ja sportimise piirangud veebruaris 2021 01. veebruar info


Huvitegevuse ja sportimise piirangud

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kastre Vallavalitsuse 29. jaanuari otsustest:

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste tervise kaitseks on kuni 28.02.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja ja peab olema tagatud kokkupuute vältimine teiste rühmadega. 

Melliste Algkool-Lasteaia spordihoones on sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • valla koolide õpilasgruppidele kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja;
 • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • siseruumides tuleb kanda maski;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele;
 • lubatud on individuaaltreeningud; individuaaltreeningud tuleb eelnevalt registreerida spordihoone administraatori juures, et vältida teistega kontakte.

Välistingimustes on Melliste spordiplatsil sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • gruppidele kuni 50 inimest, sealhulgas treener või juhendaja;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida peale igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.

Melliste Algkool-Lasteaia spordihoone ruume ei rendita võistlusteks, üritusteks ega laagriteks kuni 28.02.2021.

Huvitegevuse ja sportimise piirangud

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kastre Vallavalitsuse 29. jaanuari otsustest:

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste tervise kaitseks on kuni 28.02.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja ja peab olema tagatud kokkupuute vältimine teiste rühmadega. 

Melliste Algkool-Lasteaia spordihoones on sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • valla koolide õpilasgruppidele kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja;
 • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • siseruumides tuleb kanda maski;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele;
 • lubatud on individuaaltreeningud; individuaaltreeningud tuleb eelnevalt registreerida spordihoone administraatori juures, et vältida teistega kontakte.

Välistingimustes on Melliste spordiplatsil sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • gruppidele kuni 50 inimest, sealhulgas treener või juhendaja;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida peale igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.

Melliste Algkool-Lasteaia spordihoone ruume ei rendita võistlusteks, üritusteks ega laagriteks kuni 28.02.2021.