Uudised

Huvitegevuse ja sportimise piirangud. 12. jaanuar info


Huvitegevuse ja sportimise piirangud

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 08.jaanuari 2021. ja Kastre Vallavalitsuse 11. jaanuari otsustest:

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste tervise kaitseks on ajavahemikul 11.-31.01.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks.

Melliste Algkool-Lasteaia spordihoones on sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • valla koolide õpilasgruppidele kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja;
 • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
 • lubatud on individuaaltreeningud;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • üldkasutatavates ruumides tuleb kanda maski;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.

Välistingimustes on Melliste spordiplatsil sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • gruppidele kuni 25 inimest, sealhulgas treener või juhendaja;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida peale igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.

Huvitegevuse ja sportimise piirangud

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 08.jaanuari 2021. ja Kastre Vallavalitsuse 11. jaanuari otsustest:

COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste tervise kaitseks on ajavahemikul 11.-31.01.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks.

Melliste Algkool-Lasteaia spordihoones on sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • valla koolide õpilasgruppidele kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja;
 • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
 • lubatud on individuaaltreeningud;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • üldkasutatavates ruumides tuleb kanda maski;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.

Välistingimustes on Melliste spordiplatsil sportimine, treenimine ja huvitöö lubatud:

 • gruppidele kuni 25 inimest, sealhulgas treener või juhendaja;
 • peab olema tagatud teiste gruppidega kokkupuute vältimine;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida peale igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja –nõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.