Melliste Algkool-Lasteaia töötajad

   Nimi  Amet  E-post 
1 Aila Orrin  L/a õpetaja, Täpikeste rühm aila[at]melliste.ee
2 Aile Kilgi direktor aile[at]melliste.ee; direktor[at]melliste.ee 
3 Angela Jagomäe L/a õpetaja, Pähklikeste rühm  angela[at]melliste.ee 
4 Anita Kolk  spordisaali administraator  sport[at]melliste.ee 
5 Anneli Haljasorg L/a õpetaja, Pähklikeste rühm  anneliha[at]melliste.ee
6 Anneli Saat A/K õpetaja, V klassi juhataja anneli[at]melliste.ee
7 Annika Apuhtin A/k õppealajuhataja, I klassi juhataja annika[at]melliste.ee
8 Ave Boisen sekretär  info[at]melliste.ee
9 Ave Leetna Tunnivälise tegevuse juhendaja  avele[at]melliste.ee
10 Egle Raudsepp L/a õpetaja, Päikesejänkude rühm egle[at]melliste.ee
11 Eve Lambing  tervishoiutöötaja eve[at]melliste.ee
12 Eve Taaramäe  pesuhoidja  
13 Gerda Padar L/a õpetaja, Mürakarude rühm  
14 Hele Kõllamets  kokaabi  
15 Helle Parm  L/a õpetaja abi, Täpikeste rühm  helle[at]melliste.ee
16 Henri Paves info- ja haridustehnoloogi it[at]melliste.ee
17 Jane Vahtrik lapsehoolduspuhkusel jane[at]melliste.ee
18 Janika Hinto  huvijuht janika[at]melliste.ee  
19 Kaie Kangur  L/a ja A/k muusikaõpetaja kaiega[at]hot.ee
20 Krista Mihkels A/k õpetaja, VI klassi juhataja kristami[at]melliste.ee
21 Krista Salumets sotsiaalpedagoog krista.salumets[at]melliste.ee
22 Krista Truss L/a õpetaja, Päikesejänkude rühm krista[at]melliste.ee
23 Kristel Tobreluts L/a ja A/k õpetaja, IV klassi juhataja kristel.tobreluts[at]melliste.ee
24 Kristin Saua A/k õpetaja kristin[at]melliste.ee
25 Ly Kibena  kokk   
26 Marina Paabut  L/a õpetaja abi, Mürakarude rühm marina[at]melliste.ee
27 Marju Laanemäe  L/a õpetaja, Täpikeste rühm ; L/a õppealajuhataja marju[at]melliste.ee
28 Merike Mertens L/a õpetaja abi, Päikesejänkude rühm merike[at]melliste.ee
29 Pille Prii-Voitk L/a õpetaja abi, Pähklikeste rühm  pillevo[at]melliste.ee
30 Pille Pärl puhastusteenindaja  
31 Pille Saan A/K õpetaja, II klassi juhataja pille.saan[at]melliste.ee
32 Piret Krillo L/a õpetaja, Mürakarude rühm piretkr[at]melliste.ee
33 Saima Timusk logopeed saima[at]melliste.ee
34 Silva Junolainen A/K õpetaja, III klassi juhataja silva[at]melliste.ee
35 Sirje Jugaste A/k õpetaja sirjeju[at]melliste.ee
36 Taivo Kirm  A/k õpetaja  taivo[at]haaslava.ee 
37 Tiina Tolmoff lapsehoolduspuhkusel tiina[at]vkdiiva.eu
38 Tulvi Orrin puhastusteenindaja  
39 Valve Laanemets  toidulaohoidja  valve[at]melliste.ee
40 Viljar Rannik majandusjuhataja viljar[at]melliste.ee
41 Ülo Voitk majahoidja