Haldusjärelvalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

Tartu 50088

telefon 7350222

e-post hm@hm.ee