Print this page

Haldusjärelvalve

Haldusjärelvalvet kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222 
e-post: hm@hm.ee
 
Tartu Maavalitsus
Riia 15, 51010 Tartu
Telefon: 730 5200
e-post: info@tartu.maavalitsus.ee